Icon

Korjauskustannusarvio

Kustannuslaskelma tutkitun virheen todellisista korjauskustannuksista huomioiden mahdollisen tasonparannuksen.

Kustannuslaskelma tutkitun virheen todellisista korjauskustannuksista huomioiden mahdollisen tasonparannuksen. Korjauskustannusarviota tarvitaan reklamaation yhteydessä virheen aiheuttamien vahinkojen osoittamiseen.

–   Kustannusarvio laaditaan tutkitun virheen korjaamiseksi alkuperäiseen kuntoon, ilman tasonparannusta.

–   Korjauskustannuslaskelma ottaa kantaa tutkimuslöydösten myötä syntyviin rakenteiden korjauskustannuksiin. Korjauskustannukset perustuvat pitkälti paikkakuntakohtaisille työtuntihinnoille sekä rakennusmateriaalien kulloinkin voimassa oleville hinnoille.

–   Korjauskustannuslaskelman kautta voidaan realistisesti arvioida esim. hinnanalennuksen tai muun kompensaation sopivaa määrää riita- tai reklamaatiotilanteessa