Icon

Korjaustapasuunnittelu

Korjaustapasuunnittelu edellyttää, että kuntotutkimus on toteutettu riittävän perusteellisesti.

–   Korjaustapasuunnittelu edellyttää, että kuntotutkimus on toteutettu riittävän perusteellisesti. Tällöin kuntotutkimusraportista ja muista dokumenteista voidaan selkeästi nähdä, mitä rakenteita täytyy korjata ja missä laajuudessa. 

–   Korjaustapasuunnitelma sisältää sekä purkutyöohjeet että uudelleenrakentamisen ohjeistuksen, mutta ei piirustuksia eikä detaljeja. Niiden toteutusvastuu jätetään urakoitsijalle ja/tai rakennesuunnittelijalle.

–   Uudelleenrakentamisessa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia korjaustapoja, mikäli korjauksen yhteydessä halutaan toteuttaa nk. tasonparannus ennen korjausta vallitsevaan tilanteeseen nähden. Korjaustapasuunnitelma on aina laatutarkastettu ja allekirjoitettu.  

–   Palvelu sisältää esiselvitysasiakirjoihin tutustumisen, käynnin kohteella tarvittaessa sekä varsinaisen korjaustapaselosteen laatimiseen kuluvan ajan.