Icon

Kuntotutkimus asuntokaupan
riita-asiassa

Rakennusterveysasiantuntijan täydellinen kuntotutkimus ostajan reklamaatiota varten.

Rakennusterveys-asiantuntijan täydellinen kuntotutkimus ostajan reklamaatiota varten (hajut, kosteus- ja lahovauriot, home-epäilyt)

–   Kuntotutkimuspalvelu sisältää perustason tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet kuten kosteuskartoitukset, mikrobi- ja VOC-näytteet ja olosuhde- sekä paine-eromittaukset. Varsinaisia, rakenteita avaavia kuntotutkimustoimenpiteitä toteutetaan kohteessa tilanteen ja tarpeen mukaan, kuitenkin niin että jatkotoimenpiteiden kannalta riittävä näyttö saadaan dokumentoitua.

–   Kohteessa otetaan runsaasti valokuvia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi. Valokuva-aineisto esitetään tutkimusraporteissa kulloinkin kyseessä olevan tutkimuskohdan havainnollistamiseksi.

–   Mikrobimateriaalinäytteitä otetaan tarvittaessa vaurion osoittamisen vahvistamiseksi. Koska vaurioiden ja niiden terveysvaikutuksen osoittaminen on riitatapauksissa välttämätöntä, otetaan materiaalinäytteitä kuntotutkimuksissa  aina, mikäli tästä ei toisin sovita.

–   Mikrobimateriaalinäytteet toimitetaan ja analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Palvelu sisältää näytteiden käsittelyn, niiden toimittamisen laboratorioon sekä tulosten selkokielisen raportoinnin.

–   Rakenteiden PAH- ja/tai asbestipitoisuuksia tutkittaessa näytteiden ottaminen ja käsittely sisältyvät palveluun, mikäli tutkittavassa kohteessa todetaan runsaasti asbestia tai muita haitta-aineita sisältäviä rakennusmateriaaleja.

–   Erillisistä asbesti- ja haitta-ainekartoituksista esim. purkutöitä edeltävinä toimenpiteinä tulee kuitenkin aina sopia erikseen.

–   Mikäli tutkimuksissa nähdään tarpeelliseksi tehdä rakennekosteusmittauksia, jotka tyypillisesti edellyttävät betonirakenteiden porauksia, useamman päivän odotusaikoja sekä vielä erillistä mittaustilaisuutta, on näistä sovittava aina tapauskohtaisesti erikseen.

–   Tyypillisesti materiaalinäytteitä otetaan kohteella 3–10, kuitenkin siten että asiasta saadaan riittävä näyttö. Lopputuotteena kuntotutkimuspalvelusta toimitetaan kuntotutkimusraportti kuukauden kuluessa käyntipäivästä.