laaja kuntotutkimus

Epäiletkö, että kodissasi on riskirakenteita tai ongelmia sisäilman kanssa? RTA-tutkijan tekemä laaja kuntotutkimus on tarpeen, kun olet ostanut rivitaloasunnon, omakotitalon tai muun asunnon tai kiinteistön, jossa on virhe.

Laajan kuntotutkimuksen sisältö

Kuntotutkimuksessa kodin kunto selvitetään erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi mikrobinäytteenotolla, kosteusmittauksilla ja VOC-tutkimuksilla. Rakenteita avaavia kuntotutkimustoimenpiteitä toteutetaan kohteessa tilanteen ja tarpeen mukaan, jotta asuntokaupan reklamaation edellyttämä riittävä näyttö saadaan dokumentoitua. Tilaamalla laajan kuntotutkimuksen, saat hyvän näkemyksen asuntosi sisäilmaongelmista ja korjaustarpeesta.

Jos olet tehnyt asuntokaupan, kuntotutkimus on syytä tehdä heti kun havaitset asunnossasi virheen. Virheen ilmoittamisessa ostajalle ei kannata viivytellä, ettet menettäisi oikeuttasi hinnanalennukseen tai muihin korvauksiin. Kiinteistölakimies Groupin lakimiehet avustavat sinua tarvittaessa virheen reklamoinnissa sekä mahdollisten korvausten hakemisessa. Mikäli tutkimukset liittyvät jo reklamoidun virheen tutkimiseen, on alusta alkaen tärkeää tehdä tutkimukset tiiviissä yhteistyössä riita-asiaa hoitavan kiinteistölakimiehen kanssa.

Lue lisää virheen tutkimisesta ja reklamoinnista blogistamme!

Kuntotutkimuksen Peruspaketti sisältää seuraavat toimenpiteet:

 1. Tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet, kuten kosteustarkastukset, havainnot hajuista, homeista ja lahovaurioista, sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, paine-erot), rakennuksen puitteiden ja tutkimustarpeen arviointi ja dokumentointi.
 2. 5 kpl materiaalinäytettä kolmesta eri rakenneavauksesta. Mikrobinäytteet tutkitaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa homeet, bakteerit ja sädesienibakteerit.
 3. Pintakosteusmittaukset vaurioepäillyistä rakenteista kosteusvaurioiden todentamiseksi.
 4. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
 5. Näytteiden analysoinnin jälkeen saat RTA-tutkijan laatiman kuntotutkimusraportin sekä jatkotoimenpide-/korjaussuosituksen.
 6. Lisätilauksesta saat korjauskustannusarvion ja korjaustapasuunnitelman, joita voit hyödyntää myös asuntokaupan reklamaatiossa.
 7. Saat Kiinteistölakimiehen juridisen arvion asuntokaupan reklamaatiomahdollisuudesta kaupan päälle.

Kuntotutkimuksen peruspaketin hinta sisältäen juridisen arvion:

3 800 EUR (sis. Alv.)

Kuntotutkimuksen Laajapaketti sisältää seuraavat toimenpiteet:

 1. Tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet, kuten kosteustarkastukset, havainnot hajuista, homeista ja lahovaurioista, sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, paine-erot), rakennuksen puitteiden ja tutkimustarpeen arviointi ja dokumentointi.
 2. 9 kpl materiaalinäytettä kuudesta eri rakenneavauksesta. Mikrobinäytteet tutkitaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa homeet, bakteerit ja sädesienibakteerit.
 3. Pintakosteusmittaukset vaurioepäillyistä rakenteista kosteusvaurioiden todentamiseksi.
 4. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
 5. Näytteiden analysoinnin jälkeen saat RTA-tutkijan laatiman kuntotutkimusraportin sekä jatkotoimenpide-/korjaussuosituksen.
 6. Lisätilauksesta saat korjauskustannusarvion ja korjaustapasuunnitelman, joita voit hyödyntää myös asuntokaupan reklamaatiossa.
 7. Saat Kiinteistölakimiehen juridisen arvion asuntokaupan reklamaatiomahdollisuudesta kaupan päälle.

Kuntotutkimuksen laajapaketin hinta sisältäen juridisen arvion:

5 400 EUR (sis. Alv.)

Tarve laajalle kuntotutkimukselle? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä kahden seuraavan arkipäivän kuluessa. Saat tutkijan paikalle jopa kahden viikon sisällä yhteydenotostasi. Avustamme myös tarvittaessa ARA-kuntotutkimusavustuksen hakemisessa. Huomaa, että ARA-avustusta on haettava ennen kuntotutkimuksen tekemistä. Tarvittavan dokumentaation avustuksen hakemiseen saat tilaamalla ensin sisäilmakartoituksen.

Palvelujen hintaan lisätään kilometrikorvaus toteutuneiden
ajomäärien mukaisesti tutkijan toimistolta tutkimuskohteelle ja takaisin 1,50 e/km (sisältää matka-ajan).

Tutkimuspaketteihin sisältyy myös:

Rakenneavauksista selvitetään rakenteiden paksuudet mahdollista korjaussuunnittelua silmällä pitäen ja muutenkin määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisuus.

Ennen rakenneavauksia kyseisten rakenteiden ilmatiiveyttä tutkitaan merkkiaineella ja/tai -savulla, millä todennetaan asumisterveysasetuksen mukainen mahdollinen ilmayhteys tutkittavista rakenteista sisäilmaan.

Rakenneavauskohdissa mitataan tarvittaessa puurakenteiden kosteus piikkimittarilla ja betoni- / harkkorakenteiden kosteus havainnoidaan pintakosteudenosoittimella.

Hinnat sisältävät näytteenotot, laboratoriokustannukset ja lausunnon yhteenvetoineen.

Rakenneavauskohdat paikataan teippaamalla ja/tai peltilevyillä, tiilirakenteet yleensä massaamalla/peltilevyillä, mutta rakenteiden lopullinen korjaus jää tilaajalle.

Mahdolliset lisärakenneavaukset maksavat samalla kertaa tehtynä 100,- / kpl ja mahdolliset lisämateriaalinäytteet 180,-/kpl.

Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Lisähinnat samalla kertaa otettuna:

Materiaalin asbesti 170,-/näyte
Materiaalin PAH 320,-/näyte
Materiaalin VOC 430,-/näyte
Sisäilman PAH 340,-/näyte
Sisäilman VOC 270,-/näyte
Sisäilman mikrobit 270,-/näyte (minimi 2 näytettä sisältä ja yksi ulkoa)

Kuntotutkimukseen liittyviä erillishintaisia lisäpalveluita

Mikrobi- ja VOC-näytteet

Mikrobimateriaalinäytteitä ja VOC-näytteitä otetaan vaurion osoittamisen vahvistamiseksi. Joskus näytteitä on etettävä lisää asuntokaupan virheen toteennäyttämiseksi. Koska vaurioiden ja niiden terveysvaikutuksen osoittaminen on riitatapauksissa välttämätöntä, otetaan materiaalinäytteitä kuntotutkimuksissa aina, mikäli tästä ei toisin sovita. Jos kohteessa on tarve lisämikrobinäytteille tai VOC-mittauksille, saat niistä tarjouksen suoraan RTA-tutkijaltamme.

Mikrobimateriaali- ja VOC-näytteet toimitetaan ja analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Palvelu sisältää näytteiden käsittelyn, niiden toimittamisen laboratorioon sekä tulosten selkokielisen raportoinnin.

Lue lisää homeiden ja mikrobien aiheuttamista terveyshaitoista blogistamme!

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saadaan luotettavasti dokumentoitua rakennuksen vuoto- ja vauriokohdat rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus on käytännössä ainoa keino kuvantaa rakenteellisia ilmavuotoja, eristepuutteita sekä kylmä- ja kuumasiltoja rakenteiden ylitse. Erityisesti tapauksissa, joissa rakennuksen ulkovaipan tulisi olla ehdottoman tiivis, on lämpökamera erinomainen työkalu asian nopeaan varmistamiseen. Lämpökuvauksia tehdään pääsääntöisesti talvikaudella, jolloin kuvaus on luotettavampaa lämpötilaerojen vuoksi. Pyydä RTA-tutkijalta suoraan tarjousta lämpökuvauksesta.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia tehdään osana kuntotutkimusta ja siinä tarkastetaan lattia- ja seinärakenteiden kosteuksia joko pintamittauksin tai porareikämittauksin. Pintakosteusmittaukset kuuluvat aina kuntotutkimukseen. Jos kohteessa on tarve tarkemmille porareikämittauksille, saat niistä tarjouksen suoraan RTA-tutkijaltamme.

Kuntotutkimuksen jälkeen tilattavat lisäpalvelut

Korjaustapasuunnittelu

Korjaustapasuunnittelu tehdään kuntotarkastusraportin ja siinä ilmenevien löydösten pohjalta. Raportista selviää, mitä rakenteita täytyy korjata ja missä laajuudessa.

Korjaustapasuunnitelma sisältää ohjeet purkutöistä ja rakenteiden korjaamisesta sekä uudelleenrakentamisen ohjeistuksen. Piirustusten ja muiden yksityiskohtien toteutusvastuu jää urakoitsijalle ja/tai rakennesuunnittelijalle.

Uudelleenrakentamisessa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia korjaustapoja, mikäli korjauksen yhteydessä halutaan toteuttaa tasonparannus. Pyydä RTA-tutkijaltamme suoraan tarjousta korjaustapasuunnittelusta.

Korjauskustannusarvio ja -laskelma

Korjauskustannusarvio on oleellinen reklamaatiossa, koska sen avulla osoitetaan virheestä aiheutuneet vahingot. Kustannusarvio laaditaan aina tutkitun virheen korjaamiseksi alkuperäiseen kuntoon, ilman tasonparannusta.

Kustannusarvion lisäksi tehdään tarkempi korjauskustannuslaskelma. Siinä määritellään tutkimuslöydöksistä aiheutuvat rakenteiden korjauskustannukset. Korjauskustannukset perustuvat paikkakuntakohtaisille työtuntihinnoille sekä rakennusmateriaalien kulloinkin voimassa oleville hinnoille.

Korjauskustannuslaskelmalla voidaan realistisesti arvioida esimerkiksi hinnanalennuksen tai muun kompensaation sopivaa määrää riita- tai reklamaatiotilanteessa. Pyydä RTA-tutkijaltamme suoraan tarjousta korjauskustannusarviosta ja -laskemasta.

Jos epäilet ostamassasi omakotitalossa tai rivitalossa sisäilmaongelmaa, älä jää ongelmasi vuoksi yksin, vaan ota yhteyttä! Meiltä saat niin tutkimus- kuin lakiavun ongelmaasi.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin