kuntotutkimus

Epäiletkö, että kodissasi on riskirakenteita tai ongelmia sisäilman kanssa? RTA-tutkijan tekemä laaja kuntotutkimus on tarpeen, kun olet ostanut rivitaloasunnon, omakotitalon tai muun asunnon tai kiinteistön, jossa on virhe.

Asunnon kuntotutkimus

Kuntotutkimuksessa kodin kunto selvitetään erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi mikrobinäytteenotolla, kosteusmittauksilla ja VOC-tutkimuksilla. Rakenteita avaavia kuntotutkimustoimenpiteitä toteutetaan kohteessa tilanteen ja tarpeen mukaan. Tilaamalla kuntotutkimuksen, saat kattavan näkemyksen asuntosi kunnosta ja korjaustarpeesta.

Jos olet tehnyt asunto- tai kiinteistökaupan, kuntotutkimus on syytä tehdä heti kun havaitset asunnossasi virheen. Virheen reklamoinnissa ei kannata viivytellä, ettet menettäisi oikeuttasi hinnanalennukseen ja korvauksiin. Lue lisää blogistamme!

Kiinteistölakimies Groupin lakimiehet avustavat sinua reklamoinnissa ja korvausten hakemisessa. Muista, että voit tilata Kiinteistölakimieheltä aina maksuttoman arvion tilanteestasi ja siitä, onko sinulla oikeus saada hinnanalennusta tai muuta korvausta asuntokaupan johdosta. Palvelu on maksuton eikä sitouta sinua mihinkään eikä edellytä kuntotutkimuksen tilaamista. Tilaa Kiinteistölakimiehen maksuton yhteydenotto tästä!

Mitä kuntotutkimus tyypillisesti sisältää

  1. Tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet, kuten kosteustarkastukset, havainnot hajuista, homeista ja lahovaurioista, sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, paine-erot), rakennuksen puitteiden ja tutkimustarpeen arviointi ja dokumentointi.
  2. Otetaan tarvittava määrä materiaalinäytteitä tarvittava rakenneavauksista. Mikrobinäytteet tutkitaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa homeet, bakteerit ja sädesienibakteerit.
  3. Pintakosteusmittaukset vaurioepäillyistä rakenteista kosteusvaurioiden todentamiseksi.
  4. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
  5. Näytteiden analysoinnin jälkeen saat RTA-tutkijan laatiman kuntotutkimusraportin sekä jatkotoimenpidesuosituksen.
  6. Lisätilauksesta korjauskustannusarvio ja korjaustapasuunnitelma korvausvaatimusten esittämistä varten.
  7. Kiinteistölakimiehen juridinen arvio asuntokaupan reklamaatiomahdollisuudesta kaupan päälle.

Tarve kuntotutkimukselle? Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä kahden seuraavan arkipäivän kuluessa. Saat tutkijan paikalle normaalisti 1-2 viikon sisällä yhteydenotostasi. Avustamme tarvittaessa ARA-kuntotutkimusavustuksen hakemisessa. Huomaa, että ARA-avustusta on haettava ennen kuntotutkimuksen tekemistä.

Miten tutkimus tehdään

Näytteiden otossa joudutaan tyypillisesti tekemään rakeneavauksia rakenteista otettavien näytteiden hankkimiseksi. Rakenneavauksista selvitetään myös rakenteiden paksuudet mahdollista korjaussuunnittelua silmällä pitäen. Samalla tarkastetaan määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisuus.

Rakenteiden ilmatiiveyttä tutkitaan merkkiaineella ja/tai -savulla. Näin todennetaan asumisterveysasetuksen mukainen mahdollinen ilmayhteys tutkittavista rakenteista sisäilmaan.

Rakenneavauskohdissa mitataan tarvittaessa puurakenteiden kosteus piikkimittarilla ja betoni- / harkkorakenteiden kosteus havainnoidaan pintakosteudenosoittimella.

Rakenneavauskohdat paikataan teippaamalla ja/tai peltilevyillä, tiilirakenteet yleensä massaamalla/peltilevyillä. Rakenteiden lopullinen korjaus jää tilaajalle.

Mikrobi- ja VOC-näytteet

Mikrobimateriaalinäytteitä ja VOC-näytteitä otetaan vaurioepäilyn vahvistamiseksi ja asunnon tai kiinteistön virheen toteennäyttämiseksi. Vaurioiden ja niiden terveysvaikutusten osoittaminen on riitatapauksissa välttämätöntä.

Mikrobimateriaali- ja VOC-näytteet toimitetaan ja analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Palvelu sisältää näytteiden käsittelyn, niiden toimittamisen laboratorioon sekä tulosten selkokielisen raportoinnin.

Lue lisää homeiden ja mikrobien aiheuttamista terveyshaitoista blogistamme!

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saadaan luotettavasti dokumentoitua rakennuksen vuoto- ja vauriokohdat rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus on käytännössä ainoa keino kuvantaa rakenteellisia ilmavuotoja, eristepuutteita sekä kylmä- ja kuumasiltoja rakenteiden ylitse. Erityisesti tapauksissa, joissa rakennuksen ulkovaipan tulisi olla ehdottoman tiivis, on lämpökamera erinomainen työkalu asian nopeaan varmistamiseen. Lämpökuvauksia tehdään pääsääntöisesti talvikaudella, jolloin kuvaus on luotettavampaa lämpötilaerojen vuoksi. Pyydä RTA-tutkijalta suoraan tarjousta lämpökuvauksesta.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia tehdään osana kuntotutkimusta ja siinä tarkastetaan lattia- ja seinärakenteiden kosteuksia joko pintamittauksin tai porareikämittauksin. Pintakosteusmittaukset kuuluvat kuntotutkimukseen.

Korjaustapasuunnittelu

Korjaustapasuunnittelu tehdään erillislaskutettavana palveluna kuntotarkastusraportin ja siinä ilmenevien löydösten pohjalta. Raportista selviää, mitä rakenteita täytyy korjata ja missä laajuudessa.

Korjaustapasuunnitelma sisältää ohjeet purkutöistä ja rakenteiden korjaamisesta sekä uudelleenrakentamisen ohjeistuksen. Piirustusten ja muiden yksityiskohtien toteutusvastuu jää urakoitsijalle ja/tai rakennesuunnittelijalle.

Uudelleenrakentamisessa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia korjaustapoja, mikäli korjauksen yhteydessä halutaan toteuttaa tasonparannus. Pyydä RTA-tutkijaltamme suoraan tarjousta korjaustapasuunnittelusta.

Korjauskustannusarvio ja -laskelma

Korjauskustannusarvio tai korjauskustannuslaskelma on erikseen tilattava palvelu. Korjauskustannusarvio on oleellista tilata asuntokaupan virheen vastuita selvitettäessä. Korjauskustannusarvion avulla voidaan näyttää asunnon tai kiinteistön virheiden korjauskustannukset euromääräisinä.

Korjauskustannusarvio tarvitaan aina silloin, kun asunnon tai kiinteistön virheen johdosta halutaan tehdä vaatimuksia myyjäpuolelle. Korjauskustannusarviota käytetäänkin hinnanalennusvaatimuksen tai kaupan purkuvaatimuksen perusteena. Arvio virheen korjauskustannuksista toimitetaan aina oikeudelle todisteeksi riita-asiassa. Kustannusarvio laaditaan tutkitun virheen korjaamiseksi rakentamishetken tasoon ilman tasonparannusta.

Jos epäilet ostamassasi omakotitalossa tai rivitalossa sisäilmaongelmaa, älä jää ongelmasi vuoksi yksin, vaan ota yhteyttä! Meiltä saat niin tutkimus- kuin lakiavun ongelmaasi.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin