Laaja kuntotutkimus

Epäiletkö, että kodissasi on riskirakenteita tai ongelmia sisäilman kanssa? Rakennusterveysasiantuntijan tekemä laaja kuntotutkimus on tarpeen, kun olet ostanut asunnon tai kiinteistön, jossa on virhe.

Laajan kuntotutkimuksen sisältö

Kodin kunnon kartoitus lähtee perustason tarkastus- ja tutkimustoimenpiteitä sisältävästä alustavasta kuntotutkimuksesta.

Alustavan tutkimuksen perusteella rakennusterveysasiantuntija suosittelee tarvittavia lisätutkimuksia, kuten laajaa kuntotutkimusta. Siinä kodin kunto selvitetään erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi kiinteistössä tehtävillä mittauksilla tai laboratoriotutkimuksilla. Rakenteita avaavia kuntotutkimustoimenpiteitä toteutetaan kohteessa tilanteen ja tarpeen mukaan, kuitenkin niin että jatkotoimenpiteiden kannalta riittävä näyttö saadaan dokumentoitua.

Mikäli tutkimukset liittyvät asuntokaupan virheen tutkimiseen, on alusta alkaen tärkeää tehdä tutkimukset tiiviissä yhteistyössä riita-asiaa hoitavan Kiinteistölakimiehen kanssa.

Laaja kuntotutkimus sisältää tyypillisesti seuraavia työvaiheita:

  1. Alustava kuntotutkimus ongelman kartoittamiseksi. Saat myös juridisen arvion tilanteesta yhteistyökumppaniltamme Kiinteistölakimieheltä.
  2. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi sekä tarvittaessa mikrobinäytteet ja rakennekosteusmittaukset vaurion osoittamisen vahvistamiseksi.
  3. Näytteet analysoidaan, ja saat 4 – 6 viikon sisällä kuntotutkimusraportin ja korjaustapasuunnitelman, joita voit hyödyntää asuntokaupan reklamaatiossa
  4. Asuntokaupan riitatilanteessa voit tilata korjauskustannuslaskelman hinnanalennus- tai kaupanpurkuvaatimuksen toteennäyttämiseksi.
  5. Laajaan kuntotutkimukseen voit hakea avustusta ARA:lta. Autamme avustuksen hakemisessa.

Laajaan kuntotutkimukseen sisältyviä palveluita

Mikrobi- ja VOC-näytteet

Mikrobimateriaalinäytteitä ja VOC-näytteitä otetaan vaurion osoittamisen vahvistamiseksi. Koska vaurioiden ja niiden terveysvaikutuksen osoittaminen on riitatapauksissa välttämätöntä, otetaan materiaalinäytteitä kuntotutkimuksissa aina, mikäli tästä ei toisin sovita.

Mikrobimateriaalinäytteet toimitetaan ja analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Palvelu sisältää näytteiden käsittelyn, niiden toimittamisen laboratorioon sekä tulosten selkokielisen raportoinnin.

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saadaan luotettavasti dokumentoitua rakennuksen vuoto- ja vauriokohdat rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus on käytännössä ainoa keino kuvantaa rakenteellisia ilmavuotoja, eristepuutteita sekä kylmä- ja kuumasiltoja rakenteiden ylitse. Erityisesti tapauksissa, joissa rakennuksen ulkovaipan tulisi olla ehdottoman tiivis, on lämpökamera erinomainen työkalu asian nopeaan varmistamiseen. Lämpökuvauksia tehdään pääsääntöisesti talvikaudella, jolloin kuvaus on luotettavampaa lämpötilaerojen vuoksi.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia tehdään osana kuntotutkimusta ja siinä tarkastetaan lattia- ja seinärakenteiden kosteuksia joko pintamittauksin tai porareikämittauksin.

Laajan kuntotutkimuksen pohjalta laadittavat dokumentit

Korjaustapasuunnittelu

Korjaustapasuunnittelu tehdään kuntotarkastusraportin ja siinä ilmenevien löydösten pohjalta. Raportista selviää, mitä rakenteita täytyy korjata ja missä laajuudessa.

Korjaustapasuunnitelma sisältää ohjeet purkutöistä ja rakenteiden korjaamisesta sekä uudelleenrakentamisen ohjeistuksen. Piirustusten ja muiden yksityiskohtien toteutusvastuu jää urakoitsijalle ja/tai rakennesuunnittelijalle.

Uudelleenrakentamisessa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia korjaustapoja, mikäli korjauksen yhteydessä halutaan toteuttaa tasonparannus.

Korjauskustannusarvio ja -laskelma

Korjauskustannusarvio on oleellinen reklamaatiossa, koska sen avulla osoitetaan virheestä aiheutuneet vahingot. Kustannusarvio laaditaan aina tutkitun virheen korjaamiseksi alkuperäiseen kuntoon, ilman tasonparannusta.

Kustannusarvion lisäksi tehdään tarkempi korjauskustannuslaskelma. Siinä määritellään tutkimuslöydöksistä aiheutuvat rakenteiden korjauskustannukset. Korjauskustannukset perustuvat paikkakuntakohtaisille työtuntihinnoille sekä rakennusmateriaalien kulloinkin voimassa oleville hinnoille.

Korjauskustannuslaskelmalla voidaan realistisesti arvioida esimerkiksi hinnanalennuksen tai muun kompensaation sopivaa määrää riita- tai reklamaatiotilanteessa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin