Icon

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksen tarve todetaan tavallisimmin kiinteistössä oleskelevien kokemien oireiden vuoksi.

Sisäilmatutkimuksen tarve todetaan tavallisimmin kiinteistössä oleskelevien tai työskentelevien asukkaiden tai työntekijöiden kokemien terveysoireiden vuoksi. Tällöin selvitämme sisäilmaston mahdollisen vaikutuksen ihmisten oireiluun.Sisäilmatutkimuksen tarpeen ja sisällön määrittämiseksi onkin usein tarpeen tehdä aluksi sisäilmakartoitus kohteessa, jonka perusteella laaditaan tarkempi tutkimussuunnitelma ja kustannusarvio.

Toimenpiteitä:

  • mikrobipitoisuuden selvittäminen ilmasta, materiaaleista tai pinnoilta
  • sisäilman kosteus- ja lämpötilamittaukset
  • ammoniakkipitoisuuden määrittäminen ilmasta
  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksien määrittäminen
  • PCB-, PAH- ja lyijynäytteiden tutkiminen
  • pöly- ja kuitututkimukset
  • asbestikartoitukset
  • kreosoottitutkimukset