Yritys

RTA-Tutkimus Suomi Oy on valtakunnallisesti palveleva kuntotutkimusyritys, joka kuuluu Kiinteistölakimies Group -konserniin ja toimii tiiviissä yhteistyössä Kiinteistölakimies Oy:n kanssa. 

Kauttamme saat pätevän ja kokeneen rakennusasiantuntijan tutkimaan ja dokumentoimaan kohteesi sekä tarvittaessa myös todistamaan oikeudenkäynnissä.  

RTA-Tutkimus Suomi Oy:n tarkoituksena on:

 • toimia koko maan kattavana, kuntotutkimuksia välittävänä palveluyrityksenä, jolla on yhteistyökumppaneinaan alalla ansioituneita tutkijayrityksiä/rakennusterveysasiantuntijoita
 • nousta Suomen merkittävämmäksi asuntokaupan kuntotutkimuspalveluja välittäväksi palveluyritykseksi
 • tarjota palveluja kuluttajille (asunnon ostajat ja myyjät), yrityksille, taloyhtiöille ja julkishallinnolle
 • hakea tarvittaessa kuntotutkimuspalveluihin rahoitusta
 • tarjota kuntotarkastusraporttien arviointi- ja analyysipalvelua
 • toteuttaa yhteistyöyritysten jatkuvaa koulutusta ja muita tukipalveluita
 • vaikuttaa kuntotutkimuspalveluiden toteutumiseen ja kehittämiseen Pohjoismaissa
 • viestiä aktiivisesti alalla tapahtuvista muutoksista eri medioissa
 • tarjota juridisia palveluita asiakkailleen konserniyhtiön Kiinteistölakimies Group Oy:n kautta
 • ylläpitää tutkimustietokantaa ja alan tutkimusta
 • toimia yhteistyössä muiden sisäilmayhdistysten ja asumisen yhteisöjen kanssa.